‘Hij wordt niet gerecycled’ – het verhaal van het espresso-apparaat

‘Hij wordt niet gerecycled’ – het verhaal van het espresso-apparaat

'Kom maar op', dacht hij. 'Laat me maar zien wat je van me wil, ik hou wel van een uitdaging. Ik kan alles'. 
In het Grote Niets was hij nog een on-af product, hij was eigenlijk niets (daarom was hij ook in het Grote Niets) een vormeloze hoop van onderdeeltjes waarmee hij binnenkort mee in elkaar zou worden gezet tot een Nuttig Apparaat voor de mensen in het Bovenleven. 
Maar als hij die kans niet met beide handen aangreep...

'Hé, word wakker!' Hij hoorde iets in de verte. Stemmen, nog half slaapdronken en niet enthousiast om op dit tijdstip van de dag al wakker te moeten zijn. 'Koffie', hoorde hij toen. 
Hij keek voorzichtig om zich heen, voor zover hij dat kon. 'Koffie'. Die was niet voor hem bedoeld, hij wás de koffie. Het begon hem te dagen. 
Eigenlijk zou hij nu zelf ook wel een koffie kunnen gebruiken, maar door omstandigheden zou dat vanaf nu niet gaan.

Hij wilde zich toch nuttig maken? Dit was zijn kans! Dankzij hem kon de maatschappij draaiende worden gehouden omdat mensen dankzij zíjn werk hún werk goed konden doen. Hij keek hoe zijn Mens een blikje Red Bull in de tas stopte, 'voor in de auto', zei de Mens geeuwend. 
'Wacht maar', dacht hij bijna gemeen tevreden, 'dat werkt toch niet'. Nee, dan hij. Hij zou zijn taak naar eer en geweten uitvoeren.

'Is dit je nieuwe espresso-apparaat?', vroeg de Mens aan het andere Mens. 'Mooi dingetje', zei de Mens vol bewondering. Het espresso-apparaat glom door alle nieuwigheid sowieso al, maar door dit compliment spoot hij het water nóg krachtiger in het kopje en zorgde hij dat hij de bonen nog even wat extra steviger maalde.

Later, veel espressootjes later. Hij had geruchten gehoord over dat hij misschien vervangen zou worden, Senseo was toch beter? 
'Nee', zei de Andere Mens, 'ik ben zo gehecht aan hem.' Zijn spieren, zijn ingewanden ratelden, misschien iets té roestig. Maar, zo dacht hij, nét voordat definitief zijn stekker eruit werd gehaald, 'zonder mij was deze maatschappij niets'. Helemaal niets.

No Comments

Post a Comment